ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

  Антоніна Савченко (Україна, Київ) |    Завантажити статтю

З набуттям 1вересня 2017 року чинності «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони» відбувається тісне співробітництво з питань охорони навколишнього середовища. В основу покладено збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні. Заходи спрямовано на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища у питаннях зміни клімату, екологічного управління та інших актуальних напрямках. Також злучено сфери освіти і навчальної підготовки, доступу до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень. Акцентовано увагу на якості атмосферного повітря, якості води та управлінню водними ресурсами, включаючи морське середовище,поводженню з відходами та ресурсами. В питаннях охорони природи окремо виділено проблеми збереження та захисту біологічного та ландшафтного різноманіття,формуванню екомережі.З начну увагу приділяється промисловим та антропогенним загрозам,цивільному захисту, запобіганню забрудненню токсичними речовинами та стихійним лихам, формуванню безпечного та комфортного міського середовища[1].