ІНФОРМАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІНІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Зареслава Копелюк (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному світі стрімко розвивається інформаційно-обчислювальна тателекомунікаційна техніка – це неминуче призводить до інформатизації вищоїосвіти, необхідності підвищення якості підготовки фахівців з новим типоммислення і культури, що відповідають вимогам сучасного інформаційногосуспільства й комунікаційного простору, породжуючи виникнення протиріч:між рівнем розвитку інформаційного середовища і якістю підготовки фахівцівдо здійснення сучасної іншомовної комунікації; між обсягом інформації, щопостійно збільшується і можливостями індивіда до її сприйняття, обробки,засвоєння, передачі і використання у професійній діяльності. Вирішеннюзазначених протиріч сприяє впровадження інформаційних технологій в освіту.