ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ГАЛУЗІ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ

  Василь Горбачук, Сергій Гавриленко, Геннадій Голоцуков (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Подібно до галузі телекомунікацій, для кінцевих споживачів більшості держав економіка провайдерів послуг Інтернету (Internet Service Providers, ISPs) спочатку була монополізованою. З розвитком конкуренції і завантаженості мереж поставала потреба ретельного визначення схем тарифікації, виходячи з реальних витрат, споживчих очікувань і відповідного маркетингу [1]. Моделі ціноутворення доступу (до мережі) формувалися і формуються з урахуванням технологічних трендів [2]. Серед таких моделей виділяють схему ціноутворення за фіксованою ставкою (flat-rate pricing), ціноутворення за обсягом (volume-based pricing), різні альтернативи ціноутворення за завантаженістю (congestion-based pricing), які влаштовували чи влаштовують користувачів і провайдерів. Крім ціноутворення, важливими є питання обліку, виставлення рахунків (billing) і комплектування чи пакетування (bundling).