ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Світлана Рябушко (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

У наукових дослідженнях останніх десятиліть (Бігич О., Гончарук Т., Гришаєва Л., Єлізарова Г., Ніколаєва С., Agar M., Gusting M., Kellermann E. та ін.) актуальною залишається проблема формування соціокультурної компетенції фахівця, що стосується не лише окремої, але й будь-якої галузі підготовки бакалавра [1, c. 213; 2, c. 336].