РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ : ПСИХОСОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

  Мирослава Кулеша-Любінець, Олена Рубан (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Ревматоїдний артрит, згідно з світовою статистикою, є одним з найпоширеніших захворювань, а також важливою медико-психологічною проблемою людства. За даними відділу медичної статистики МОЗ України в 2010 р. поширеність ревматоїдного артриту (РА) в абсолютних показниках становила 116492 хворих (серед яких понад 52 тис. – особи працездатного віку). Також це досить значна соціально-економічна проблема. Адже захворювання є хронічним і призводить до втрати працездатності населення. Ревматичні хвороби знижують якість життя людини, потребують постійної госпіталізації та проведення відповідних заходів для збереження як фізичного так і психічного здоров’я [1].