ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ

  Олеся Козуб (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Процес формування особистості є досить складним, довготривалим і об’єктивно неможливим без безпосередньої взаємодії індивіда з навколишнім середовищем, без втручання у цей процес соціуму із його вимогами, нормами та правилами. В ході соціалізації особистості важливе місце займає становлення емоційно-почуттєвої сфери дитини відповідно до взаємодії із оточуючими. Дана проблематика вивчалась у наукових працях таких видатних психологів, як Л.С. Виготського (взаємозв’язок мислення із виникненням афектів; виховання емоційної поведінки), Б.І. Додонова (класифікація емоцій за суб’єктивною цінністю), К. Ізарда (експериментальне дослідження фундаментальних емоцій), Є.П. Ільїна (розгляд емоцій як складного утворення, що охоплює потреби та мотиви), О.М. Лука (основні закономірності виникнення почуттів та взаємоперехід одних почуттів в інші), Я. Рейковського (експериментальне дослідження емоцій), К.К. Платонова (класифікація почуттів за соціальною сутністю людини; астенічні та стенічні форми емоцій), П.М. Якобсона (виховання почуттєвої сфери особистості) та ін.