Моніторинг поширення представників класу NemАtoda підряду strongilata в умовах північно –східної України

  Юлія Негреба, Лариса Лазоренко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Нематоди - круглі черви відносяться до типу двобічно - симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 30 тис. видів. Величезне число нематод мешкають на дні водоймищ і беруть участь в переробці органічних залишків, тобто представляють важливий комплекс сапрофагів в морських і прісноводних біоценозах. Ґрунтові нематоди відіграють істотну роль в ґрунтоутворенні. Серед вільноживучих нематод є види, що харчуються бактерійною флорою, грибами. Широкий трофічний спектр нематод свідчить про істотне значення їх як консументів і редуцентів в біоценозах.