МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Тетяна Докашенко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема та її актуальність. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та цілей навчання англійської мови. Сучасне суспільство цікавлять люди, які зможуть здійснювати іншомовне спілкування. Відповідно, в Україні розроблені нові програми з навчання іноземних мов, які спрямовані на досягнення основної цілі навчання іноземних мов – формування іншомовної комунікативної компетентності. У зв’язку з цим виникає необхідність розвитку результативних технологій, що забезпечують високу якість підготовки учнів. Мовний портфель є однією з найбільш результативних технологій для розвитку іншомовної комунікативної компетентності.