ПОНЯТТЯ РЕЧОВОГО ПРАВА У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

  О.М. Перунова, Суссан Мустафа (Харків Україна, Марокко) |    Завантажити статтю

Речове право – це система норм, що регулює відносини між людьми з приводу речей: закріплює способи встановлення панування над речами, форми приналежності речей окремим особам та їх правомочності щодо речей.