СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ

  Людмила Щербак (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Завдання формування готовності майбутніх менеджерів туризму до інвестиційної діяльності передбачає розв’язання питання щодо вибору методів навчання. Як стверджує Л. Вовк, методи навчання — це упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань.