ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ

  Віоріка Чернова (Ізмаїл, Україна)  |    Завантажити статтю

Навчання людей з обмеженими можливостями здоров’я – це один з напрямків реформи в сфері освіти. Дане перетворення пов’язане з тим, що в останні десятиліття сформувалися стійкі негативні тенденції в стані здоров’я дітей всіх вікових груп. Збільшилася частота важких форм патології, що, певною мірою, сприяло зростанню числа дітей-інвалідів. Пріоритетним напрямом в навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я (ОВЗ) є впровадження інклюзивної освіти.