ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ

  Ірина Слімаковська (Трускавець, Україна) |    Завантажити статтю

Реформування системи освіти в сьогоднішніх реаліях є неможливим без реформування управління навчальним закладом, без формування організаційної культури яка впливає як на управлінські так і на освітні процеси закладу освіти. Одним з основних факторів формування і розвитку організаційної культури навчального закладу всіх рівнів акредитації було в минулі роки масове прагнення населення до отримання вищої освіти, своєрідна масовізація вищої освіти, яка є проблемою не тільки в Україні, а й світовою тенденцією.