ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ: ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  Олена Сергійчук, Юлія Багно (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Стратегія модернізації національної освіти і науки, реалізація Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті визначає основні вимоги до підготовки кваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, у яких розвинені компетенції самостійного одержання інформації, її аналізу і критичного мислення. Специфіка сучасного підходу до організації навчального процесу зорієнтована на формування в майбутнього педагога вмінь самостійно одержувати нові знання, готовність застосовувати їх для розв’язання нагальних проблем у процесі постійної самоосвіти, особистісного і професійного самовдосконалення.