РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Світлана Денисенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Перед сучасною вищою школою постає гостра проблема перегляду підходів до організації професійної підготовки майбутніх фахівців у відповідності до зростаючих вимог суспільства. Особливо це стосується спеціальності видавництво та поліграфія, адже видавничо-поліграфічна сфера в останні десятиліття перетворилася у високотехнологічну інформаційну галузь виробництва. Одним із шляхів вирішення проблеми є активне використання сучасних інформаційних, зокрема, мультимедійних технологій.