АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

  Дарина Призенко, Таміла Новоселецька (Хорол, Україна) |    Завантажити статтю

Останнім часом з’явилася нова технологія самостійної роботи студентів – дистанційне навчання. Поява дистанційної освіти не випадкова – це закономірний етап розвитку й адаптації освіти до сучасних умов інформаційного суспільства. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення фінансування освіти, збільшення кількості навчальних закладів й інших традиційних способів не в змозі навіть розвинені країни. У всьому світі дистанційна освіта займає свою соціально-значущу нішу.