АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ» СТУДЕНТАМ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Олена Гришко, Вікторія Варивода (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

На даний час Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). В країні постійно зростає та поновлюється парк комп’ютерної техніки, сучасних систем та засобів телекомунікації, зв’язку. Отже, вітчизняний ринок ІКТ перебуває у стані активного становлення і має сприйматися як фундамент розвитку інформаційного суспільства в Україні.