ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Нові економічні та соціальні реалії в суспільстві вимагають від вчителя опановувати новими організаційними формами, що дозволяють вести навчання на відстані. Такою формою є дистанційне навчання. І тому одними з головних завдань, що стоять зараз перед системою післядипломної освіти є: по-перше, перевести на дистанційне навчання вчителів тих курсів, що проходили їх в очній або очно-дистанційної формі і, по-друге, навчити вчителів користуватися певними програмними засобами для організації дистанційного навчання з учнями.