ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

  Ульяна Обуховська, Анастасія Тур (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах сьогодення проблеми екології і екологічного виховання дітей та молоді відзначаються особливою актуальністю. Вони, зокрема, мають антропогенний характер. Людина була і залишається невід'ємною частиною природи, тому її життєдіяльність цілком залежить від благополуччя природного середовища, гармонійні стосунки людини і природи є запорукою здоров’я людської цивілізації. Але XXІ століття характеризується різким порушенням рівноваги природного середовища, що зумовлюється стрімкою науковою діяльністю, нераціональним природокористуванням, забрудненням середовища, розширенням міст, порушенням норм використання природних ресурсів, не усвідомленням важливості екологічних проблем, відсутністю контролю з боку відповідних державних органів за дотриманням норм природокористування тощо.