ДидактичнІ ОСНОВИ читання іноземною мовою у вищому закладі освіти

  Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Сучасні умови глобалізації та інтернаціоналізації освіти визначають потребу у фахівцях, які спроможні застосовувати іноземну мову для подальшого розвитку власного світогляду та підтримання рівня професійних знань на рівні сучасних світових досягнень у галузі. Сучасний дидактичний погляд на викладання іноземної мови передбачає формування іншомовної комунікативної компетенції відповідно до отримуваного рівня освіти.