ОСОБЛИВОСТІ АМБІВАЛЕНТНИХ ПРОЯВІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

  Ірина Шастко (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Кожен віковий період це якісно особливий та своєрідний етап психічного розвитку. Він характеризується сукупністю змін, новоутворень, які й визначають своєрідність особистості, зокрема, прояви її амбівалентності в процесі онтогенезу, починаючи з народження і до періоду дорослості. Зміна періодів психічного розвитку вимагає дотримуватись періодизації психічного розвитку дитинства, розробленої Д.Б.Ельконіним [1], Д.Й.Фельдштейном.