ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Інна Мазоха (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з найважливіших тем, що зараз вивчаються в сучасній психологічній науці є проблематика цінностей і ціннісних орієнтацій особистості. Адже сучасні умови детермінують інтенсивний процес переосмислення цих явищ, так як вони впливають на функціонування та розвиток людини. Ціннісні орієнтації є складовими найважливішого структурного компоненту особистості, будучи соціальними у вигляді історичної обумовленості і індивідуальними по відношенню до досвіду конкретного суб’єкта. Проявляючись у всіх сферах життєдіяльності людини вони відіграють роль поведінкових регуляторів. Формування ціннісних орієнтацій являє собою багатогранний і складний процес, адже вони є вікоморфним утворенням, тобто ієрархія цінностей видозмінюється в різні періоди життя, при цьому не втрачаючи визначального сенсу для життєдіяльності особистості.