ЗАСОБИСТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУВ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Тетяна Черкасова (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Досконале володіння іноземними мовами виступає сьогодні необхідною умовою для інтеграції України в світову спільноту, вхождення у відкритий інформаційний простір. Сучасне суспільство потребує високоосвічених, кваліфікованих спеціалістів, що вирізняються мобільністю, конструктивністю, динамізмом, здатних до встановлення ділових контактів і ділової співпраці з іноземними партнерами, володіють іноземною мовою на професійному рівні. Досягнення якісно нового рівня вивчення іноземних мов є одним з пріорітетних напрямів програми «Освіта. Україна ХХІ сторіччя». Тож, на часі є пошук стратегічних напрямків та підходів до навчання і впровадження їх в навчальний процес закладів вищої освіти. Першочергову роль в цьому процесі відіграє формування пізнавального інтересу до вивчення іноземних мов, оскільки зацікавленість студентів в навчанні є визначальним фактором, одним з найважливіших мотивів і найпотужнішим двигуном в процесі оволодіння знаниями. Одже, актуальність пізнавального интересу до вивчення іноземної мови обумовлена задачами сучасної освіти.