РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  Альона Тутова (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасну епоху умовою успішної соціалізації особистості стають такі якості особистості як ініціативність, відповідальність, здатність до нешаблонним вчинків – творчий підхід до життя і діяльності. Традиційна система освіти, в тому числі фронтальне навчання, на наш погляд, не сприяє пошуку, підтримки, розвитку обдарованості в широкому сенсі цього слова. Подолання цього протиріччя неможливо без пошуку нових форм і методів роботи з обдарованими дітьми.