ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТА ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.

  Тетяна Сукач, Ігор Яровий (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Постановка проблеми в загальному вигляді. Одним з найважливіших шляхів реформування математичної освіти в системі фахової передвищої освіти є якісне забезпечення прикладної спрямованості вивчення предмету, використання у процесі вивчення основних розділів математики професійно-орієнтованих задач.