ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Кічук Русіца (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах реформування освіти і соціально-економічних змін, що відбуваються в суспільстві, особливої уваги потребує початкова ланка системи освіти. Початкова школа є фундаментом для формування інтелектуальних і загальнонавчальних навичок дитини, формування пізнавальної активності, розвитку самостійності. Саме молодша школа впливає на весь подальший характер взаємовідносин школяра з освітнім середовищем і суспільством. Таким чином, вивчення психолого-педагогічних особливостей та передумов морального виховання молодших школярів – дуже важливе й актуальне питання сьогодення, що потребує ретельного дослідження.