ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ОХОРОНА ПРАЦІ) В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  Ольга Новак (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний соціально-економічний розвиток суспільства висуває високі вимоги до підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців освітньої галузі, тому одним із основних завдань вищої педагогічної школи є підготовка компетентного, конкурентоспроможного на ринку праці фахівця для роботи в сучасній системі освіти, здатного самостійно і творчо вирішувати професійні завдання. Тому, формування професійної компетентності майбутніх фахівців, зокрема майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці) є важливим завданням педагогічної теорії і практики, оскільки у подальшому від них буде вимагатися швидко та ефективно засвоювати та впроваджувати передові технології, вітчизняний та зарубіжний досвід в процесі своєї професійної діяльності.