ПІДСИСТЕМИ ТА СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

  Тетяна Матрашак (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку суспільства проблеми культури в силу онтологічних чинників висунулися в якості найважливіших у розвитку суспільного життя і набули значної гостроти, оскільки від рівня розвитку культури населення залежить рішення багатьох соціально-економічних, політичних та інших проблем. Проблема педагогічної культури є досить складною. Це інтегративна категорія, що являє собою систему, складові компоненти якої недостатньо досліджені педагогічною наукою. Інтегративні процеси, що лежать в основі сучасної науки взагалі та громадської думки зокрема, вимагають не тільки того, щоб розглядати їх в комплексі, а й того, щоб усвідомити необхідність їх синтезу[1, c.21].