ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ

  Інна Левченко (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Підготовка вчителів на якісно новому рівні є одним із важливих державних пріоритетів. Модернізація системи освіти в країні ставить перед вищою школою завдання суттєвого покращення професійної підготовки та виховання майбутніх фахівців. Важливість підготовки висококваліфікованого педагога безпосередньо пов’язана з одним із пріоритетних завдань освіти – виховання в особистості відповідального ставлення як до власного здоров’я, так і здоров’я оточуючих людей.