КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

  Катерина Горшкова (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема розвитку компетентності для України стала актуальною з моменту приєднання країни до Болонського процесу в 2003 р. [2, с.25]. Пізніше поняття «компетентність» (а також поняття «компетенція») стало широко використовуватися не тільки в освіті, а й в інших видах життєдіяльності людини і стало позначати високу якість діяльності (саме в цьому контексті ми і будемо розглядає дану категорію).