РОБОТА З АМІАКОМ В ХОЛОДИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

  Галина Рябченко (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасне життя характеризується динамічністю, швидкоплинністю процесів, що відбуваються в суспільстві, науці та техніці. Це ставить певні вимоги перед молодими людьми, які сьогодні починають трудове життя. Вони повинні вміти швидко перебудовувати та переоцінювати свої знання відповідно до вимог часу. Молодий спеціаліст повинен бути відкритим до сприйняття інновацій – мати гнучкий розум, здатний постійно опановувати нову інформацію.