МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ КРИНИЧНОЇ ВОДИ ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ смт ЧОРНОБАЙ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Алла Литвиненко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Головною метою національної екологічної політики є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності є обов’язковою умовою переходу до екологічно збалансованого розвитку держави, коли соціально-економічне зростання країни не впливає на здатність природних екосистем відновлюватися, а навпаки, сприяє збереженню, охороні та відтворенню наявних природних ресурсів. Відповідно до положень Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" [1], Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [2], Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року [3], Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.