АНАЛІЗ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ В ЦЕХАХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  К.О. Левчук (Камянське, Україна) |    Завантажити статтю

В Україні металургія залишається одним з основних видів промислової діяльності, забезпечуючи до 16% загального обсягу реалізованої промислової продукції, п’яту частину товарного експорту, понад 200 тис. робочих місць і близько 10% від загальної середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих у промисловості. Нажаль, у цій галузі надзвичайно повільно відбувається заміна старого технологічного обладнання та впровадження новітніх технологій. Крім того, галузь відрізняється низьким рівнем екологічності виробництва – близько третини від загальної кількості викидів шкідливих речовин в атмосферу припадає саме на металургію. Все це породжує ряд гострих гігієнічних проблем і, незважаючи на проведення санітарно-гігієнічних заходів, залишається суттєвим вплив професійно-шкідливих факторів виробничого середовища металургійних підприємств на здоров’я працюючих [1,2,3]. За даними Держкомстату України кожний четвертий робітник працює в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормативам.