СПОСОБИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ ТА ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ

  Орест Кравчук (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Для формування обґрунтованих висновків про стан та якість води необхідне створення ефективних інформаційних систем, дія яких повинна ґрунтуватися на застосуванні комп’ютерних методів, методів математичної статистики та математичного моделювання. Функціонування зазначених систем здійснюється на засаді отримання, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації моніторингу показників якості води.