МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ БЮВЕТНОЇ ВОДИ ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ м. БРОВАРИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Олена Давидова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Згідно водного Кодексу України [1] усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбання народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об’єктами. Але головною проблемою питного водопостачання України є те, що більшість з водних об’єктів, які використовуються як джерела питного водопостачання, є поверхневими, і вони постійно потерпають від антропогенного навантаження. У наслідок цього якість поверхневої води у водних об’єктах не відповідає вимогам санітарного законодавства, а якість питної води,як відомо, напряму залежить від якості води у джерелі питного водопостачання [2; 3].