АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Анастасія Парфенюк (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Водні ресурси є важливим фактором територіальної організації продуктивних сил та соціально-економічного розвитку регіонів держави, Тому водогосподарський комплекс (ВГК) необхідно розглядати як одну з найважливіших ланок господарської діяльності країни, яка є системно-структурним утворенням, що об’єднує водні ресурси, суб’єктів водокористування, органи управління і контролю, характеризується певною функціональною, галузевою і територіальною структурою [1]. Розвиток ВГК Київської області повинен здійснюватись за Законом України “Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства України”.