Дослідження несної здатності металевого рамного розпірно-піддатливого кріплення у взаємодії з масивом гірських порід

  Михайло Діденко (Сєвєродонецьк, Україна) |    Завантажити статтю

Зниження собівартості вугілля пов’язане з розв’язанням проблеми підвищення стійкості гірничих виробок. Найпоширенішим на шахтах Донбасу є металеве аркове піддатливе кріплення із спеціального взаємозамінного профілю (СВП). Зазвичай, таке кріплення встановлюється із значним монтажним просвітом без заповнення пустот за аркою. Тож кріплення тривалий час не контактує з породним оголенням, отже не запобігає руйнуванню та розшаровуванню порід. З позицій ресурсозбереження основним несним елементом в забезпеченні стійкості виробки має бути не кріплення, а власна несна здатність гірських порід. Кріплення виробки необхідно використовувати, в першу чергу, як засіб керування деформаційними процесами. Дослідження керування станом виробки за допомогою розпірно-піддатливого кріплення є актуальним і має важливе наукове і практичне значення.