АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КІБЕРЗАХИСТУ ДАНИХ У КОЛЕДЖІ

  Оксана Куделя, Ірина Якимчук (Рівне, Україна) |    Завантажити статтю

Зміна стрімкого розвитку суспільства характеризується зростаючою роллю інформаційного простору. Те що великою необхідністю є використання інформаційних технологій вже не викликає ніяких сумнівів, оскільки технологія – це одна з найбільш динамічно розвинутих областей сучасного життя. Відкриваються широкі перспективи надання послуг із комунікацій та обробки інформаційних ресурсів між, організаціями та установами. Полегшилась робота зі збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, що стимулювало перехід від індустріального суспільства до інформаційного.