СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МАСМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ

  Лариса ДРОЗДОВА (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Найважливішою складовою аналізу інформаційних процесів в медіа-просторі є, безсумнівно, концепція масмедйного дискурсу, яка міцно увійшла в простір гуманітарної науки, що є цілком закономірним наслідком активного поширення як концепції дискурсу взагалі, так і дискурсивного аналізу зокрема. Системний аналіз різноманітних визначень, розроблених в рамках як зарубіжних, так і вітчизняних досліджень, дозволяє виділити три основні підходи до визначення дискурсу - структурний, функціональний і тематичний.