БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ГАЛУЗЬ - СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

  Валентина Гнєдіч, Лідія Худякова (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з головних цілей держави, а саме економічної безпеки, є продовольча безпека України. У Декларації Всесвітнього самміту з продовольчої безпеки відмічено, що продовольча безпека існує, коли всі люди завжди мають фізичний, соціальний та економічний доступ до достатньої кількості безпечного та поживного продовольства для задоволення своїх дієтичних потреб і харчових переваг для ведення активного і здорового способу життя [1]. Борошномельно-круп'яна промисловість — галузь харчової промисловості, підприємства якої призначені для переробки зерна, виготовлення хлібопродуктів та комбікормів. Підприємства борошномельно-круп’яної галузі займаються переробленням зернової сировини та виробництвом найважливіших соціально-значущих видів продовольства: борошна та круп. Як доводять дослідження, основними видами продуктів, які споживає населення щодня є крупи та хлібобулочні вироби. Тому, саме борошномельно-круп’яна галузь є основною у забезпеченні продовольчої безпеки населення України. Україна має достатній потенціал для заготовлення продовольчого зерна для виробництва борошна та круп. Ринок борошна в своїх наукових працях висвітлили такі вчені, як О. Бокій [2], І. Кузнєцова [3], О. Нікішина [4], Р. Рибчинський [5] та інші. На даному етапі ринок борошна залишається динамічним, тому постійно потребує проведення аналізу та виявлення впливу негативних факторів на нього.