ВАЖЛИВІСТЬ БРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

  Валерія Пустова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

В сучасних умовах розвитку глобалізації та ринкових відносин для будь-якого підприємця побудова бренду є ключем до успіху в бізнесі. Кожен рік на ринку з'являється величезна кількість нових товарів, більшість яких представлені торговими марками, обчислювальними десятками і навіть сотнями. Нові сегменти ринку стрімко заповнюються товарами, мало відрізняються за своєю суттю. І перед виробником виникає проблема: як ще можна виділити свій товар на ринку? Саме тому питання розвитку брендингу, за умов бажання України експортувати свої товари на все більшу кількість зарубіжних ринків та мати високий рівень конкурентоспроможності на них, набуває особливої актуальності.[1] Вирішенню данної проблеми присвячена значна кількість наукових праць. Теоретичні та практичні аспекти бренду перебувають у центрі уваги таких вчених як: А.Бил, А. Дейян, Е Діхтль, Ж.-Н. Капферер, К. Келлер, Дж.Майерс. Торгові марки, бренди і механізми їх просування досліджують Д. Аакер, Т. Амблер, Р. Батра Інші аспекти теорії бренд-менеджменту розроблені у роботах таких спеціалістів як Якоб Якоби і Роберт Чеснут, Вільям Вейлабхер, Девід Хейлг.