ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ЗМІНИ І НОВОВВЕДЕННЯ

  Тетяна Пожар (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогоднішній день в умовах активної інтеграції України до європейської спільноти і підвищення інтересу західних інвесторів вітчизняніпідприємства мають більше можливостейвиходу на міжнародні ринки. Для ефективного залучення інвестицій підприємствам необхідно представляти фінансові результати своєї діяльності згідно з міжнародними стандартамифінансової звітності. Впровадження цих стандартів дозволяє вдосконалювати внутрішню систему управління підприємством за рахунок використання єдиних методик обліку, а також підвищувати конкурентоспроможність підприємства за рахунок забезпечення надійною та прозорою інформацією зацікавлених користувачів.Тому перехід українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності,їх кваліфіковане тлумачення та використання є надзвичайно актуальним і важливим завданням сьогодення.