ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ 3D ПРИНТЕРІВ

  Іван Качан, Михайло Шатнюк (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

В сучасних умовах розвитку промисловості важливе місце зайняли технології 3D друку [1-4]. По мірі все більшого використання технологій 3D друку стали помітними окремі недоліки даної технології [5-9]. До них слід віднести також і похибки форми готових деталей, які виникають за рахунок динаміки руху друкувальної головки.