КИЇВСЬКЕ АГРОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО : ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  Тетяна Таранцова (Умань, Україна) |    Завантажити статтю

Становлення та діяльність сільськогосподарських товариств на українських землях дало поштовх розвитку аграрної науки та практики. Їх виникнення було результатом свідомого розуміння населенням потреби в організації галузевих об’єднань, які б допомогли сільському господарю, вказали на недоліки і дали б професійні поради.