МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

  Віктор Бесараба (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогоднішній день на ринку України присутня величезна кількість компаній. Кожна з них займається певним видом діяльності – виробництвом, торгівлею, наданням послуг тощо. Кожне поліпродуктове підприємство, що виробляє продукцію чи надає послуги, формує свій продуктовий портфель. Продуктовий портфель – номенклатура продукції компанії з точки зору розгляду стратегічної перспективи; набір товарів чи брендів, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу. Продуктовий портфель підприємства повинен бути збалансованим і включати продукти, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу, що забезпечить послідовність виробничо-збутової діяльності організації, постійне отримання прибутку, знизить ризик неотримання очікуваної величини прибутку від реалізації продуктів, які знаходяться на початкових стадіях життєвого циклу [9].