«Інноваційні педагогічні технології у практиці викладання музичних дисциплін»

  Тетяна Осадча (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Інноваційна концепція розвитку освітньої галузі в Україні визначає її вплив практично на всі процеси, и перш за все, на активізацію творчого потенціалу особистості, на її самореалізацію. Аналіз теоретичної літератури свідчать, що в останні роки помітно загострилося протиріччя між все більш зростаючими вимогами до професійних якостям музикантів і неадекватним цій вимозі змістом навчальних програм, відсутністю системних методичних рекомендацій щодо створення педагогічних умов для модернізації навчального процесу в ході інноваційних перетворень в освіті. Тому сучасні Державні документи в Україні спрямовані на необхідність оцінювання результативності освіти за особистісно-орієнтованими параметрами. У цих документах проголошено, що державна освітня політика спрямована на забезпечення умов для всебічного розвитку особистості.