ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Наталія Кривич (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема формування креативної компетентності була й залишається однією з найбільш актуальних проблем під час навчання студентів у закладах вищої освіти. Адже тільки за умови творчого підходу до процесу навчання можливий розвиток креативної особистості студента та його творчого потенціалу. Тому сьогодні увага дослідників акцентується на обґрунтуванні необхідності зміни парадигми діяльності вищої школи, переведення її в режим розвитку особистості через переосмислення цілей, підходів, технологій підготовки майбутніх фахівців освіти до самостійної професійної діяльності. Тож креативний підхід до викладання навчальних дисциплін стимулює активне залучення студентів в роботу, коли вони з пасивних «поглиначів» готових знань перетворюються в активних суб'єктів пізнання.