ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОСВІТИ ДО НОВОГО ФОРМАТУ ВЗАЄМОДІЇ З СІМ'ЄЮ ШКОЛЯРІВ

  Наталія Бодрик (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Загальною проблемою у вищій школі України є пошук та підбір ефективних шляхів, способів, освітніх технологій підготовки студентської молоді до реалізації себе в майбутній професії та самореалізації себе як особистості в житті. Система підготовки студентів педагогічних ЗВО до роботи з батьками учнів має на меті надати майбутнім фахівцям освіти систематизовані знання про специфіку організації освітнього процесу, технології постановки та здійснення виховних цілей, засоби щодо педагогічної роботи із різними типами сімей, уміння співробітництва та взаєморозуміння з батьками учнів.