ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

  Наталія Комбарова (Костянтинівка, Україна) |    Завантажити статтю

Будівництво — галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси. Будівельна галузь України є однією з провідних галузей економіки, від якої залежить функціонування системи господарювання. Будівництво створює значну кількість робочих місць і споживає продукцію різних галузей економіки, у зв’язку з чим зазначена галузь може виконувати в економіці України і мобілізуючу роль, спрямовану на її розвиток, і дестабілізуючу, створюючи загрози для підприємств. У сучасних умовах господарювання в будівельній галузі України тривають трансформаційні процеси, які характеризуються посткризовими ознаками. З одного боку, спостерігається зростання показників діяльності підприємств будівельної галузі, з іншого боку, – їх рівень не досяг докризових значень.