РОЛЬ ГРИБІВ У КОЛООБІГУ ФОСФОРУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

  Оксана Баглей, Володимир Баланюк (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна роль людини у довкіллі за своєю потужністю є глобальною і незрівнянно вищою за роль будь-якої іншої групи організмів. Через господарську діяльність видозмінюється склад і структура біотичного колообігу, прискорюється перебіг природних процесів, що в свою чергу призводить до порушення біосферних процесів в цілому [1, 3]. Біологічний колообіг – це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які протікають у біосфері. Завдяки біотичному кругообігу можливе тривале існування й розвиток життя при обмеженому запасі доступних хімічних елементів. Значну роль у біологічному колообігу речовин відіграють гриби – вони розкладають органічні сполуки до неорганічних (мінеральних), які можуть надалі засвоюватись рослинами. Ґрунтові гриби істотно впливають на процеси ґрунтоутворення – збагачують його гумусний (родючий) шар. Мікориза, яку утворюють гриби і рослини, позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. Від їх діяльності залежить формування повноцінної екосистеми, як природної, так і створеної людиною [1, 2].