ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРИЗОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ФОРМАТІ ЛОНГРИДУ

  Ярослав Нестеренко (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогодні зацікавити аудиторію, спонукати її до активних дій покликані будь-які заходи, що популяризують інформацію пізнавального, патріотичного, профілактичного спрямування. Таку масовість здатний забезпечити інтернет, який дає змогу реалізувати різноманітні сфери зацікавлень, залучити потенційну й цільову аудиторію. Ефективним мультимедійним форматом подання текстової інформації в усесвітній мережі слугує лонгрид (англ. longread – довге читання).